ČESKÝ TĚŠÍN, ZAHRADA S KAMENNÝM

CHODNÍKEM

Zahrada s chodníkem z místních zdrojů

Investor měl již zahrada hotovou mimo trávniku a chodníčku skrze zahradu. Jedná se o zahradu čistě s požitkem o posezení v několika místech. Proto zde byl zvolem okrasný trávník „parkový“. Investoři mají chuť a prostor o trávník pečovat. Nám ovšem na zahradě stále „něco“ chybělo a to jak se projít zahradou a pokochat se její krásou. Proto jsme navrhli chodník z místních zdrojů. Jedná se o kameny z blízkého kamenolomu. Placáky jsme usadili tak aby chůze byla příjemná a nijak uživatele zahrady neomezovala. Investorovi se tato vize tak zalíbila že vše odsouhlasil.

KDYKOLIV SE NA NÁS OBRAŤTE