BÍLOVEC, OKAPOVÝ CHODNÍK GYMNÁZIUM

KOMENSKÉHO

Vyhotovení okapového chodníku okolo budovy gymnázia Komenského v Bílovci

Pokládka okapového chodníku z betonových dlaždic 40 x 40 cm. Vše uloženo do štěrkového lóže. Nutné bylo vyřezat do dlažebních kostek prostor pro kanalizaci, svody a hromosvod. Několik částí chodníku je usazeno v šikmém terénu, kvůli vyrovnání výškových úrovní terénu. Dále zde byly prováděny terénní práce včetně dosevu travního semene pro následující zazelenání prostoru okolo gymnázia. Jednalo se o dokončovací práce po zateplení několika budov a tudíž naším cílem bylo vše uvést do původního stavu po firmě která objekt zateplovala.

KDYKOLIV SE NA NÁS OBRAŤTE