Lhotka, zahrada se svahem u terasy

Zahrada je rozdělena do dvou částí, vjezd k domu a soukromá zahrada.

Vjezd je osázen na jedné straně travinami a trvalkami. Traviny jsou voleny ve výšce 1 – 1,5 m pro vizuální odclonění sousedů. Na druhé straně je užitková část zahrady. 

Plocha je osázena ovocnými stromy a nižší patro je z ovocných křovin. Tato část funguje zároveň jako osvěta pro děti majitelů, kde mohou poznávat různé druhy ovoce.

Zadní, soukromá, část zahrady je navržena jako okrasná. Je zvoleno několik vyšší alejových stromů pro přiblížení vzdáleného remízku.

Okrasné keře fungující jako živý plot. Spodní patro je tvořeno trvalkami a půdopokryvnými rostlinami.