Ostrava, dětské hřiště uprostřed nemocnice

Když jsme zjistili že budeme realizovat hřiště které jsme i zároveň navrhovali, naše radost dosáhla maxima. 

Paní ředitelka je velmi příjemná a nebrání se tomu co děti opravdu chtějí a potřebují. Proto zde také provádíme pravidelnou údržbu.

Realizovali jsme vše od úplného počátku, hrubé práce bagrem, montáž a výroba dětských prvků až po kompletní výsadbu zeleně včetně pokládky travních koberců.

Zajímavostí je totem s tváří indiána, funguje totiž jako mlhoviště. Po zapnutí vody se ze sloupu šíří obrovské mraky mlhy. V létě výborný prvek pro ovlažení dětí.

V pergole vznikla venkovní učebna s tabulí, učitelským stolem, lavicemi a stoly pro děti rovněž. Děti nejvíce využívají tunelu a schovky v domečku z vrby. Pro motoriku je na hřišti instalován balanční prvek z několika kůlů a pocitový chodníček u kterého se výplně mohou zaměnit za jiné.

Dva ovocné stromy si děti zasadili sami, jen s naší malou pomocí, užily si to a snad se i něco nového dozvěděly.