Prostějov, areál jízdáren

Soutěžní návrh který měl za úkol vytvořit konverzi areálu bývalých jezdeckých kasáren v Prostějově.

Našim cílem bylo propojit dvě místa, jedno užívané lidmi jenom jako místo kde musí projít a nezdržovat se zde a druhé které bylo oplocené, kde byla skládka a několik let chátralo.  

Jednalo se o dvě místa které už od prvopočátku vlastní svého Genia loci. 

Pro spojení těchto dvou míst jsme navrhli vytvoření malého náměstí které mělo za úkol vytvářet prostor pro malé kulturní akce. Další část parku byla otevřená travnatá plocha se zasakovacím mokřadem, který slouží jako edukativní prvek a zároveň jako biotopický prvek. Náš návrh přiváděl do mokřadu vodu ze střech okolních domů. Na ploše vzniklo několik laviček pro pohodlný odpočinek. Zároveň bylo cílem dostat obyvatele města na piknik v trávě s výhledem na umístěný monument v centrální části parku.

Poslední části byla ta přírodní, vznikl tedy prostor od města směrem k přírodě. V této části se nachází hojné výsadby původních stromů, velké množství trvalkových a keřových záhonů. Vše propojené romantickými cestičkami z mlatu. To vše dalo vzniknout v této části tzv. “pokojíčkům”, místa kde jsme umístili mobiliář jak pro sezení, tak i dětské prvky pro hraní dětí.

Vše jsme ukončili propojením parku s vedlejší botanickou zahradou a možností využití původní budovy jízdáren jako oranžerie prostoru pro kavárnu.

 

Autor:  Michal Pytlík

             ing. arch. Zuzana Saňková

             ing. arch. Michaela Pekařová

             ing. arch. Marek Hofman

             ing. arch. Hana Hofmanová

 

zahrada pro floristku
zahrada pro floristku
zahrada pro floristku
zahrada pro floristku
zahrada pro floristku
zahrada pro floristku
zahrada pro floristku
zahrada pro floristku