Realizace jezírek

Jezírka můžeme rozdělit do dvou základních kategorií. Koupací jezírka nebo bio-bazény.

Koupací jezírka jsou uměle založené vodní nádrže se stojatou vodou bez stabilního přítoku.

Bio-bazény jsou uměle založené vodní nádrže s cirkulující vodou bez stabilního přítoku.

koupací jezírko
zahradnictví, Havířov, výsadba rostlin, biotop, jezírko