Terénní úpravy jako základ

Mnohými je jako hlavním úkolem při tvorbě zahrady výsadba rostlin. Není tomu ovšem tak, výsadba je považována jako dokončovací práce. To co ovšem je všem na očích a jde nejvíce vidět jsou terénní úpravy, které předchází veškerým výsadbovým úpravám….

NEPODCEŇTE

Nejčastějším problémem je podcenění terénních úprav. Přitom právě ony jsou to nejpodstatnější při tvorbě zahrady jako celku. Pokud se terénní práce neprovedou tak jak mají, může Vás potkat mnoho problémů. V některých případech se terénní práce provedou hned po výstavbě domu. Ku prospěchu je ovšem mít u těchto prací zahradníka, případně nechat tyto práce na zahradnictví. Odborník s Vámi prodiskutuje celkový reliéf zahrady a následně vše zrealizuje.

NA CO DÁT POZOR

Již právě modelace terénu určí funkčnost zahrady jako takové. Je potřeba klást důraz na správné vyspádování pozemku. Terén by měl dovádět vodu na takové místo kde nebude vadit krátkodobé zamokření pozemku, případně do drenáže či kanalizace. Důležitým úkolem těchto prací je zabránit odvodu vody směrem k domu. Stejně tak jako je odvod vody, je důležité správné rozvezení původních vrstev zeminy. V praxi to vypadá tak že stavební firma po dokončení prací rozveze zeminy v nesprávném pořadí. V praxi to vypadá tak že začne prvně rozvážet ornici a následně na to podorničí. To znamená že ornice která má mnohem kvalitnější složení je schovaná hluboko pro všechny kořeny rostlin. Kdežto podorničí které obsahuje část jílovité částice a kameny o různých frakcích není tak přívětivé pro výsadbu.

JAK TO PROBÍHÁ

Veškeré práce začínají hrubou modelací terénu. Při těchto pracích se po dokončení stavby rozveze prvně podorničí a následně na to kvalitní ornice, kterou jsme měli doposud uloženou na deponii. Tyto dvě vrstvy rozprostřeme po pozemku tak aby vytvořily onen hrubý základ pro tvar budoucí zahrady. Poté následuje takzvaná jemná modelace terénu. Při tomto úkonu jsou z povrchu odstraněny veškeré kameny, stavební suť a odpad který by škodil budoucímu pažitu. Pokud je potřeba rozvezeme další vrstvu kvalitní ornice. Pokud ovšem ornice nesplňuje předpoklady pro krásný trávník je potřeba rozvézt po pozemku travní substrát. Tato směs je namíchána tak aby podporovala růst trávy. Již v této fázi máme částečně vyhráno. Modelace je úspěšně za námi a je čas na výsadbu travního semene, zválcování a zpevnění pozemku. Vždy je důležité si odložit část oné ornice či zahradnického substrátu a po zválcování pozemku, nerovnosti které vzniky dosypat a opět uválcovat. Terén by měl být vždy co nejpozvolnější aby jsme předešli erozím půdy. Pozvolné tvary v zahradě navíc působí mnohem příjemněji a věrohodněji. Inspirujte se třeba přírodou a stanovišti v ní.