Zelené střechy

Zelené střechy mají několik funkcí. V urbanismu a krajinářské zeleni jde především o vytvoření nových ploch zeleně ve veřejném prostoru. Zlepšení vzhledu měst a krajiny a především zlepšení kvality života.

Další funkcí je enviromentální dopad na okolí.  Díky zadržování dešťové vody a jejího návratu do přirozeného koloběhu vytváří místo pro výskyt rostlin a živočichů a především zvýšení biodiverzity. Dále zlepšení mikroklimatu, zvýšení vlhkosti ovzduší, snižování extrémních teplot, snížení prašnosti v ovzduší.

Důležitou stránkou je taktéž ekonomika stavby, jestli se to oplatí nebo ne. Především zvýšení životnosti hydroizolace a její ochrana před UV zářením, dále zlepšení tepelné ochrany a to především v létě. Pokud uvažujete nad instalací fotovoltaických panelů tak i v tomto Vám zelená střecha pomůže. V neposlední řadě zvedá zelená střecha hodnotu budovy samotné.

zelená střecha podzemních garáží v Ostravě

Zelené střechy můžeme rozdělit do několika kategorií, rovné, šikmé, pochozí, nepochozí, pobytové, atd.

Hlavní rozdělení je však extenzivní a intenzivní.

Extenzivní zelené střechy nevyžadují tolik práce na jejich údržbu, mocnost substrátu je výrazně menší. Ovšem umožní jenom nižší vegetaci, kterou je nutné přizpůsobit podmínkám stanoviště.

extenzivní zelená střecha s terasou ve Stonavě

Intenzivní zelené střechy vyžadují údržbu zpravidla jako zahrada u domu. Výsledkem je díky větší mocnosti substrátu možnost výsadby stromů, keřů a mnoho dalších rostlin. Jedná se většinou o pobytové střechy s maximální využitelností pro lidi. 

extenzivní zelená střecha s terasou ve Stonavě